Buletin Keteknikan Pertanian
Vol. 17 No. 1 (2003)

Buletin Keteknikan Pertanian
Vol. 16 No. 1 (2002)

Buletin Keteknikan Pertanian
Vol. 15 No. 2 (2001)

Buletin Keteknikan Pertanian
Vol. 15 No. 1 (2001)

Buletin Keteknikan Pertanian
Vol. 14 No. 3 (2000)

Buletin Keteknikan Pertanian
Vol. 14 No. 2 (2000)

Buletin Keteknikan Pertanian
Vol. 13 No. 3 (1999)

Buletin Keteknikan Pertanian
Vol. 14 No. 1 (2000)

Buletin Keteknikan Pertanian
Vol. 13 No. 1 (1999)

Buletin Ketenikan Pertanian
Vol. 12 No. 2 (1998)

Buletin Ketenikan Pertanian
Vol. 12 No. 1 (1998)

Buletin Ketenikan Pertanian
Vol. 11 No. 1 (1997)

Buletin Ketenikan Pertanian
Vol. 6 No. 1 (1992)