MalikA., Hadi DharmawanA., & SumartiT. (2010). Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat di Propinsi Jambi dan Sumatera Barat. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 4(2). https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.5847