(1)
MM.; SumartiT.; Sri WahyuniE. Bentuk-Bentuk Perubahan Pertukaran Dalam Perkawinan Bajapuik. Sodality 2010, 4.