(1)
Geidy Tiara AriendiG.; A. KinsengR. STRATEGI PERJUANGAN PETANI DALAM MENDAPATKAN AKSES DAN PENGUASAAN ATAS LAHAN. Sodality 2011, 5.