(1)
HarisW. A.; SarmaM.; FalatehanA. F. Analisis Peranan Subsektor Tanaman Pangan Terhadap Perekonomian Jawa Barat. JP2WD 2018, 1, 231-242.