NingsihW. D., KusriniM. D., and KartonoA. P. “STRUKTUR KOMUNITAS BERUDU ANURA DI SUNGAI CIBEUREUM TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO, JAWA BARAT”. Media Konservasi, Vol. 18, no. 1, Aug. 2016, doi:10.29244/medkon.18.1.%p.