NingsihW. D., KusriniM. D. and KartonoA. P. (2016) “STRUKTUR KOMUNITAS BERUDU ANURA DI SUNGAI CIBEUREUM TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO, JAWA BARAT”, Media Konservasi, 18(1). doi: 10.29244/medkon.18.1.%p.