SinagaM. W. A.; MasyudB. Space Utiliztion and Behaviours of Sumatran Slow Loris (Nycticebus Coucang Boddaert, 1785) in Pematang Siantar Zoo. Media Konservasi, v. 22, n. 3, p. 304-311, 29 Mar. 2018.