[1]
Usman AhmadD.C.S.H.T.M. 2017. FAKTOR PENENTU SIFAT WARNA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) SAWIT UNTUK MEMODELKAN KANDUNGAN MINYAK MENGGUNAKAN EVALUASI NONDESTRUKTIF FOTOGRAMMETRI. Jurnal Teknologi Industri Pertanian. 26, 2 (Jan. 2017).