KurniaR., BoerM., YatiI. and SuryanaA. A. H. (2022) “Management Indicators of Layur Fish (Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758) in the Sunda Strait: Indikator Pengelolaan Ikan Layur (Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758) di Selat Sunda”, Journal of Tropical Fisheries Management, 6(2), pp. 143-151. doi: 10.29244/jppt.v6i2.44577.