Mutiono. “The Phenomenon and Construction of Community Communication Around the TWA Sorong, West Papua”. Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol. 18, no. 01, Apr. 2020, pp. 67-79, doi:10.46937/18202029342.