Mutiono (2020) “The Phenomenon and Construction of Community Communication Around the TWA Sorong, West Papua”, Jurnal Komunikasi Pembangunan, 18(01), pp. 67-79. doi: 10.46937/18202029342.