FirdausD. R. S., KaryatiA., RakasiwiR. S., & NugrahaT. (2022). The Unique Communication Pattern of Japanese and Indonesian Families Shaping Specific Character to their Children. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 20(01), 61-73. https://doi.org/10.46937/20202239018