SarwoprasodjoD. S. (2021). Back Matter. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 18(02), 207. https://doi.org/10.46937/18202034575