[1]
Mutiono 2020. The Phenomenon and Construction of Community Communication Around the TWA Sorong, West Papua. Jurnal Komunikasi Pembangunan. 18, 01 (Apr. 2020), 67-79. DOI:https://doi.org/10.46937/18202029342.