SembiringS. B. M., HutapeaJ. H., and MuzakiA. “PRODUCTION OF FUNCTIONAL MALE BROODSTOCK OF CORAL TROUT GROUPER (Plectropomus Leopardus)”. Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 7, no. 1, Aug. 2015, doi:10.29244/jitkt.v7i1.9791.