ArdeliaV., VitnerY., and BoerM. “REPRODUCTION BIOLOGY EASTERN LITTLE TUNA Euthynnus Affinis IN THE SUNDA STRAIT”. Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 8, no. 2, Apr. 2017, pp. 689-00, doi:10.29244/jitkt.v8i2.15835.