SembiringS. B. M., HutapeaJ. H. and MuzakiA. (2015) “PRODUCTION OF FUNCTIONAL MALE BROODSTOCK OF CORAL TROUT GROUPER (Plectropomus leopardus)”, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 7(1). doi: 10.29244/jitkt.v7i1.9791.