ArdeliaV., VitnerY. and BoerM. (2017) “REPRODUCTION BIOLOGY EASTERN LITTLE TUNA Euthynnus affinis IN THE SUNDA STRAIT”, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 8(2), pp. 689-700. doi: 10.29244/jitkt.v8i2.15835.