SembiringSari B. Moria, HutapeaJhon H., and MuzakiA. 2015. “PRODUCTION OF FUNCTIONAL MALE BROODSTOCK OF CORAL TROUT GROUPER (Plectropomus Leopardus)”. Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis 7 (1). https://doi.org/10.29244/jitkt.v7i1.9791.