SembiringS. B. M., HutapeaJ. H., & MuzakiA. (2015). PRODUCTION OF FUNCTIONAL MALE BROODSTOCK OF CORAL TROUT GROUPER (Plectropomus leopardus). Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis, 7(1). https://doi.org/10.29244/jitkt.v7i1.9791