[1]
SembiringS.B.M., HutapeaJ.H. and MuzakiA. 2015. PRODUCTION OF FUNCTIONAL MALE BROODSTOCK OF CORAL TROUT GROUPER (Plectropomus leopardus). Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. 7, 1 (Aug. 2015). DOI:https://doi.org/10.29244/jitkt.v7i1.9791.