[1]
ArdeliaV., VitnerY. and BoerM. 2017. REPRODUCTION BIOLOGY EASTERN LITTLE TUNA Euthynnus affinis IN THE SUNDA STRAIT. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. 8, 2 (Apr. 2017), 689-700. DOI:https://doi.org/10.29244/jitkt.v8i2.15835.