(1)
NurcholisW.; KhumaidaN.; SyukurM.; Bintang dan M. Analisis Kemiripan 20 Aksesi Temu Ireng (Curcuma Aeruginosa Roxb.) Berdasarkan Warna Rimpang, Hasil Ekstrak, Dan Kandungan Fitokimia. Indonesian J. Agron. 2017, 44, 315-321.