(1)
,S.; AryantoA. T.; EffendiI. Perancangan Model Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak Dan Tanaman-Ikan Di Perkampungan Teknologi Telo, Riau. Indonesian J. Agron. 2015, 43, 168-178.