ChairunnisaA., CahyaniE. P., MaulidaV., LestariD. A., and AhmadT. E. “ANALISIS PERUBAHAN LUASAN TERUMBU KARANG MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 8 DI PULAU MATAHORA, WAKATOBI”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, Vol. 13, no. 1, Dec. 2022, pp. 103-10, doi:10.24319/jtpk.13.103-110.