permatachaniA., BoerM., and KamalM. M. “KAJIAN STOK IKAN PEPEREK (Leiognathus Equulus) BERDASARKAN ALAT TANGKAP JARING RAMPUS DI PERAIRAN SELAT SUNDA”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, Vol. 7, no. 2, Feb. 2017, pp. 107-16, doi:10.24319/jtpk.7.107-116.