[1]
ImronM., MartasugandaS., and KurniawanA., “ANALISIS KESESUAIAN UKURAN KONSTRUKSI UTAMA KAPAL PERIKANAN DI BEBERAPA PELABUHAN PERIKANAN DI PULAU JAWA”, JTPK, vol. 11, no. 1, pp. 1-10, Mar. 2021.