NurbaitiL., IskandarB. H. and SolihinI. (2023) “KESELAMATAN KERJA PADA BONGKAR MUAT KAPAL MINI PURSE SEINE 10 GT DI PELABUHAN PERIKANAN LEMPASING”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, 14(1), pp. 33-43. doi: 10.24319/jtpk.14.33-43.