HandokoEko Yuli, SyarizMuhammad Aldila, and AshiddiqiMuhammad Hanan. 2024. “PERBANDINGAN KOMPONEN PASANG SURUT YANG DIPEROLEH MELALUI PENGUKURAN TIDE GAUGE DAN SATELIT ALTIMETRI”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan 15 (1), 79-91. https://doi.org/10.24319/jtpk.15.79-91.