Nurbaiti, Lilis, IskandarBudhi Hascaryo, and Iin Solihin. 2023. “KESELAMATAN KERJA PADA BONGKAR MUAT KAPAL MINI PURSE SEINE 10 GT DI PELABUHAN PERIKANAN LEMPASING”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan 14 (1), 33-43. https://doi.org/10.24319/jtpk.14.33-43.