ChairunnisaA.; CahyaniE. P.; MaulidaV.; LestariD. A.; AhmadT. E. ANALISIS PERUBAHAN LUASAN TERUMBU KARANG MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 8 DI PULAU MATAHORA, WAKATOBI. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, v. 13, n. 1, p. 103-110, 21 Dec. 2022.