permatachaniA.; BoerM.; KamalM. M. KAJIAN STOK IKAN PEPEREK (Leiognathus equulus) BERDASARKAN ALAT TANGKAP JARING RAMPUS DI PERAIRAN SELAT SUNDA. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, v. 7, n. 2, p. 107-116, 20 Feb. 2017.