HandokoE. Y., SyarizM. A., & AshiddiqiM. H. (2024). PERBANDINGAN KOMPONEN PASANG SURUT YANG DIPEROLEH MELALUI PENGUKURAN TIDE GAUGE DAN SATELIT ALTIMETRI. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, 15(1), 79-91. https://doi.org/10.24319/jtpk.15.79-91