NurbaitiL., IskandarB. H., & SolihinI. (2023). KESELAMATAN KERJA PADA BONGKAR MUAT KAPAL MINI PURSE SEINE 10 GT DI PELABUHAN PERIKANAN LEMPASING. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, 14(1), 33-43. https://doi.org/10.24319/jtpk.14.33-43