(1)
SonditaM. F. A.; YusfiandayaniR.; AtaupahE. A. PENANGKAPAN IKAN KAKAP (Lutjanus sp.) DI SEKITAR PULAU TIMOR. JTPK 2017, 2, 51-60.