[1]
NurbaitiL., IskandarB.H. and SolihinI. 2023. KESELAMATAN KERJA PADA BONGKAR MUAT KAPAL MINI PURSE SEINE 10 GT DI PELABUHAN PERIKANAN LEMPASING. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. 14, 1 (May 2023), 33-43. DOI:https://doi.org/10.24319/jtpk.14.33-43.