[1]
ChairunnisaA., CahyaniE.P., MaulidaV., LestariD.A. and AhmadT.E. 2022. ANALISIS PERUBAHAN LUASAN TERUMBU KARANG MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 8 DI PULAU MATAHORA, WAKATOBI. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. 13, 1 (Dec. 2022), 103-110. DOI:https://doi.org/10.24319/jtpk.13.103-110.