AstutiR. M., PalupiN. S., SuhartonoM. T., LioeH. N., KusumaningtyasE., and CempakaL. “Karakterisasi Fisiko-Kimia Biji Dan Kulit Ari Kacang Bogor Asal Jampang-Sukabumi Jawa Barat”. Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan, Vol. 33, no. 2, Dec. 2022, pp. 178-8, doi:10.6066/jtip.2022.33.2.178.