AstutiR. M., PalupiN. S., SuhartonoM. T., LioeH. N., KusumaningtyasE. and CempakaL. (2022) “Karakterisasi Fisiko-Kimia Biji dan Kulit Ari Kacang Bogor Asal Jampang-Sukabumi Jawa Barat”, Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, 33(2), pp. 178-188. doi: 10.6066/jtip.2022.33.2.178.