SubagioA.; HartantiS.; WindratiW. S.; Unus..; FauziM.; HerryB. KAJIAN SIFAT FISIKOKIMIA DAN ORGANOLEPTIK HIDROLISAT TEMPE HASIL HIDROLISIS PROTEASE [Study on physicochemical and organoleptic properties of tempeh hydrolysate produced by protease]. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, v. 13, n. 3, p. 204, 2 Mar. 2012.