-A.; FaridahD. N.; JenieB. S. L. PENGARUH RETROGRADASI DAN PERLAKUAN KELEMBABAN PANAS TERHADAP KADAR PATI RESISTEN TIPE III DALUGA. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, v. 27, n. 1, p. 78-86, 29 Jun. 2016.