(1)
MushollaeniW.-; RusdianaE.-. KARAKTERISASI NATRIUM ALGINAT DARI Sargassum sp., Turbinaria Sp. DAN Padina Sp. [Characterization of Sodium Alginate from Sargassum sp., Turbinaria Sp. And Padina sp.]. J. Teknol Industri Pangan 2011, 22, 26.