(1)
AviciennaM.; TjahjonoB.; SutandiA. TEKNIK PENGINDERAAN JAUH UNTUK PEMILIHAN LAHAN PERTANIAN PADI SAWAH BERKELANJUTAN. J. Il. Tan. Lingk. 2012, 14, 56-65.