(1)
DanartoS. A.; AbiwijayaI. K.; HendrianR. KERAGAMAN DAN ESTIMASI SIMPANAN KARBON PADA TEGAKAN HUTAN PANTAI UTARA CAGAR ALAM PULAU SEMPU JAWA TIMUR. JPSL 2018, 8, 319-329.