(1)
SulaksonoA.; EffendiH.; KurniawanB. KAJIAN BEBAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BATIK KLASTER TRUSMI KABUPATEN CIREBON. JPSL 2015, 5, 17.