(1)
Roni. Pelaksanaan Perawatan Dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Di Perpustakaan IPB University. JPI 2021, 20, 108-112.