[1]
PoernomoD., JacoebA. M., UtamiU. T., and NugrahaR., “PEMANFAATAN KUNYIT (Curcuma domestica Val) DAN JERUK NIPIS (Citrus aurantifolia Swingle) DALAM PEMBUATAN ABON IKAN LEMURU”, JPHPI, vol. 13, no. 2, 1.