[1]
ErisF. R., MunandarA., HidayatT., AMK., Meutia, and AnggraeniD., “Karakteristik Produk Uli Khas Suku Badui dengan Penambahan Daging Ikan Bandeng (Chanos chanos): Characteristics of Uli as a Typical Product of the Badui Tribe with the Addition of Milkfish Meat (Chanos chanos)”, JPHPI, vol. 23, no. 3, pp. 479-485, Dec. 2020.