[1]
YenniY., NurhayatiT., and NurjanahN., “PENGARUH PEREBUSAN TERHADAP KANDUNGAN ASAM LEMAK DAN KOLESTEROL KERANG POKEA (Batissa violacea celebensis Marten 1897)”, JPHPI, vol. 15, no. 3, pp. 193-198, Dec. 2012.